Danh sách điểm đặt tủ ONEBOX


N02 T3 – Ngoại Giao Đoàn

Tòa N02 T3 Khu Đoàn Ngoại Giao, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

N02 T2 – Ngoại Giao Đoàn

Tòa N02 T2 Khu Đoàn Ngoại Giao, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

N04A – Ngoại Giao Đoàn

Tòa N04A, P. Minh Tảo, Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội